Xuân Phi hiện đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm, mọi liên hệ có thể sẽ bị trả lời chậm, rất mong quý khách hàng thông cảm cho Xuân Phi!